Urbanismul. Autorizatii de construire certificate de urbanism si avize – Alina Nicoleta Ghica

Urbanismul. Autorizatii de construire certificate de urbanism si avize – Alina Nicoleta Ghica

30,80 lei

Detalii

SKU: el172660 Categories: , Tag: Brands: .

Product Description

Prezenta lucrare ofera o analiza relevanta a practicii judiciare recente in materia urbanismului si amenajarii teritoriului. Hotararile judecatoresti selectate pronuntate in perioada 2009-2010 si nepublicate pana acum sunt structurate in functie de problemele referitoare la autorizatia de construire/ desfiintare a constructiei (cauze de nulitate verificarea legalitatii si temeiniciei autorizatiei de construire de catre instanta de contencios administrativ cazurile in care este necesar acordul vecinilor desfiintarea constructiilor provizorii desfiintarea constructiilor de catre autoritatile administratiei publice locale calitatea constructiilor etc.) documentatia de urbanism (eliberarea certificatului de urbanism conditionarea emiterii certificatului de urbanism de obtinerea si prezentarea unui aviz prealabil de oportunitate etc.) avize (pentru incadrarea unei cladiri intr-o clasa de risc seismic de scoatere din circuitul silvic al Comisiei tehnice de circulatie etc.) aspecte procedurale (actiunea in constatarea refuzului nejustificat de emitere a certificatului de urbanism procedura aprobarii tacite suspendarea executarii autorizatiei de construire procedura administrativa prealabila etc.).