Regimul juridic al privilegiilor si al ipotecilor imobiliare – Alin-Adrian Moise

Regimul juridic al privilegiilor si al ipotecilor imobiliare – Alin-Adrian Moise

65,00 lei

Detalii

Product Description

Este cunoscut si acceptat faptul ca una dintre cele mai complexe si mai tehnice materii ale teoriei generale a obligatiilor este aceea a garantiilor juridice pe care un sistem de drept civil le pune la dispozitia creditorilor raporturilor obligationale pentru asigurarea executarii de catre debitor a indatoririlor patrimoniale pe care acesta si le-a asumat fata de creditorul sau. Pornind de la aceasta autorul si-a configurat scopul lucrarii sale pe de o parte analizand cauzele de preferinta care sunt privilegiile si noile configuratii ale acestora in dreptul civil roman iar pe de alta parte cercetand ipotecile imobiliare spre a pune in lumina inovatiile aduse de noul Cod civil privitoare la aceasta institutie relativ stabila in practica pana la momentul reformarii dreptului privat in Romania spre a descoperi modul in care aceste noutati sunt apte sa fie utile atat juristului specializat cat si simplului particular. Ceea ce reprezinta un merit incontestabil al lucrarii de fata este faptul ca toate interpretarile cuprinse in actele normative in materie sunt examinate prin prisma practicianului care intelege a desprinde solutiile ce se impun in aplicarea lor toate argumentate in chip elaborat si convingator. Pe aceste baze putem spune ca autorul a reusit sa puna in lumina o adevarata teorie generala a privilegiilor si a ipotecii imobiliare ceea ce impune a evidentia fara nicio rezerva caracterul de noutate pe care-l prezinta aceasta cercetare in literatura juridica romana de specialitate. Lucrarea este redactata la un nivel stiintific deosebit. Autorul a utilizat cu eficienta o bogata literatura juridica romana si straina in special de limba franceza si de limba engleza in materie. Impresioneaza in mod placut temeinicia argumentarii solutiilor adoptate in problemele cercetate examinarea critica a practicii judiciare si notariale pertinente si nu in ultimul rand stilul precis si clar in care lucrarea este redactata.