Legea societatilor nr. 31/1990 legislatie conexa si jurisprudenta: legislatie consolidata si index: 1 octombrie 2015 – [Fara autor]

Legea societatilor nr. 31/1990 legislatie conexa si jurisprudenta: legislatie consolidata si index: 1 octombrie 2015 – [Fara autor]

13,90 lei

Detalii

SKU: el259631 Categories: , Tag: Brands: .

Product Description

Lucrarea Legea societatilor nr. 31/1990 legislatie conexa si jurisprudenta cuprinde dispozitiile Legii nr. 31/1990 actualizate pana la data de 1 octombrie 2015 incluzand decizii de admitere a recursurilor in interesul legii denumiri marginale ajutatoare index note redactionale scurte extrase relevante din legi incidente si jurisprudenta relevanta in vederea crearii unui instrument cat mai eficient si mai usor de utilizat de catre practicieni dar si de catre publicul larg. Prezenta lucrare mai contine si 13 acte normative uzuale actualizate care vin in completarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990: Codul civil (extras) Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului O.G. nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice a functiilor publice si in mediul de afaceri prevenirea si sanctionarea coruptiei (extras) Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice asociatiilor familiale si persoanelor juridice inregistrarea fiscala a acestora precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului Ordinul nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei (extras) Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels Legea nr. 219/2015 privind economia sociala.