Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare si legislatie conexa – Alin-Adrian Moise

Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare si legislatie conexa – Alin-Adrian Moise

Product Description

Cartea face parte din colectiaPro Legea edituriiUniversul Juridicsicontine 15 acte normative uzuale atent selectate insotite de numeroase note utile inclusiv trimiteri catre jurisprudenta si doctrina relevante in domeniu: Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (extras) Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (extras) Ordinul nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului geodeziei si cartografiei Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara Regulamentul privind continutul modul de intocmire si receptie a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara Normele tehnice pentru introducerea cadastrului Normele metodologice privind procedurile de avizare contractare plata si desemnare a persoanelor fizice sau juridice autorizate sa execute documentatii tehnice necesare realizarii cartii funciare si publicitatii imobiliare Ordinul nr. 58/574/2002 pentru aprobarea onorariilor minime si maxime corespunzatoare activitatilor de specialitate desfasurate de persoane fizice si juridice autorizate in scopul efectuarii inscrierilor cu caracter nedefinitiv in cartile funciare Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010 O.G. nr. 10/2000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei Regulamentul privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei Ordinul nr. 558/2006 privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si sa aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate.