Codul muncii si legislatie conexa. Legislatie consolidata si INDEX: 8 septembrie 2015 – [Fara autor]

Codul muncii si legislatie conexa. Legislatie consolidata si INDEX: 8 septembrie 2015 – [Fara autor]

12,90 lei

Detalii

SKU: el252709 Categories: , Tag: Brands: .

Product Description

Lucrarea cuprinde pe langa textul actualizat al Codului (cu ultim. modif. aduse prin Legea nr. 12/2015) Legea dialogului social nr. 62/2011 un extras din Constitutia Romaniei decizii ale Curtii Constitutionale recursuri in interesul legii hotarari prealabile JURISPRUDENTA RELEVANTA si 16 acte normative conexe importante: Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului cadru al contractului individual de munca O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii al unitatii sau al unor parti ale acestora Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri Ordinul nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor aprobate prin H.G. nr. 52/2011 Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei aprobate prin H.G. nr. 38/2011 si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin H.G. nr. 50/2011 H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011 Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului O.G. nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania (extras) Legea nr. 219/2015 privind economia sociala.