Noul Cod de procedura civila republicat si legislatie conexa 2016. Editie PREMIUM – Dan Lupascu

Noul Cod de procedura civila republicat si legislatie conexa 2016. Editie PREMIUM – Dan Lupascu

50,15 lei

Detalii

SKU: el342212 Categories: , Tag: Brands: .

Product Description

Ingrijita de prof. univ. dr. Dan Lupascu culegerea Noul Cod de procedura civila si legislatie conexa (Legislatie consolidata si index: 2016) continua seria editiilor PREMIUM pentru anul 2016. Editiile PREMIUM sunt tiparite pe hartie alba de calitate superioara ideala pentru adnotarile necesare in activitatea didactica si practica ofera un continut consolidat si imbogatit constand in numeroase acte normative extrase atent selectate si jurisprudenta relevanta nationala si europeana la care se adauga diverse alte informatii utile structurate profesionist si evidentiate adecvat prin grafica si cromatica speciale. Astfel culegerea include: ● Noul Cod de procedura civila ● Constitutia Romaniei (extras) ● Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale (extras) ● Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 ● Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat ● Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului (extras) ● Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de Consiliul Superior al Magistraturii de Ministerul Justitiei Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Directia Nationala Anticoruptie de organele de urmarire penala de instantele judecatoresti de birourile notarilor publici de avocati si de executori judecatoresti ● O.G. nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila ● O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara ● Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti ● Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori ● Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica ● O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ● Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala ● Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic ● Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 2.201/2003 privind competenta recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti in materie matrimoniala si in materia raspunderii parintesti de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (extras) ● Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 ● Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei precum si unele masuri adiacente (extras) ● Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator (extras) ● O.U.G. nr. 119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana (extras) ● O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila ● O.G. nr. 13/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei in vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne (extras) ● Regulamentul (UE) nr. 1.215/2012 privind competenta judiciara recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala (extras) ● Regulamentul (UE) nr. 606/2013 privind recunoasterea reciproca a masurilor de protectie in materie civila (extras) ● Ordinul nr. 359/C/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate in procedura cu privire la cererile de valoare redusa prevazuta de art. 1.025-1.032 [art. 1.026-1.033 dupa rep. 2015] din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila ● Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante ● O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru ● H.G. nr. 299/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (extras) ● Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite ● Anexa. Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (extras) ● Anexa. O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila precum si a unor acte normative conexe (extras). Seria PREMIUM se adreseaza practicienilor teoreticienilor doctoranzilor masteranzilor studentilor.