Legislatia profesiei de avocat 01.07.2016 – [Fara autor]

Legislatia profesiei de avocat 01.07.2016 – [Fara autor]

20,00 lei

Detalii

SKU: el343166 Categories: , Tag: Brands: .

Product Description

A 16-a editie a culegerii Legislatia profesiei de avocat contine actele esentiale pentru membrii acestei profesii. De asemenea cartea reuneste si acte indispensabile aspirantilor la statutul de avocat. Spre a veni in sprijinul celor care pregatesc examenul de admitere in profesia de avocat in culegerea de fata sunt redate subiectele si baremele de la probele eliminatorii tip grila ale examenului de primire in profesie materia Organizarea profesiei de avocat sesiunile 2011-2015. Cuprins: Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat in forma actualizata inclusiv Decizia I.C.C.J. nr. 15/2015 (M. Of. nr. 816 din 3 noiembrie 2015) prin care s-a stabilit ca fapta unei persoane de a exercita activitati specifice profesiei de avocat in cadrul unor entitati care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr. 51/1995 constituie infractiunea prevazuta de art. 348 Cod penal exercitare fara drept a unei profesii sau activitati Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011 cu modificarile si completarile ulterioare inclusiv Hotararea nr. 13/2015 (M. Of. nr. 649 din 17 august 2015) prin care s-a introdus sanctiunea excluderii din profesie pentru avocatii care colaboreaza cu persoane fizice sau juridice care indeplinesc acte ori desfasoara fara drept activitati specifice profesiei de avocat. Sunt prezentate de asemenea si completarile aduse prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 27 din 12 decembrie 2015 prin care s-a instituit posibilitatea verificarii prin sondaj de catre Consiliul baroului a evidentelor primare ale avocatilor in special ale acelora care declara incasari minime dar si analizarea trimestriala a situatiei restantierilor la plata contributiilor catre sistemul propriu de asigurari sociale insotita de masurile legale si statutare corespunzatoare Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana aplicabil si in tara noastra de la 1 ianuarie 2007 O.U.G. nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor care la data de 3 august 2016 va abroga O.U.G. nr. 221/2000 Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor care reglementeaza printre altele contributiile dar si pensiile si celelalte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor Regulamentul de organizare si functionare a U.N.B.R. si de desfasurare a sedintelor Consiliului U.N.B.R. aprobat prin Hotararea nr. 5/2011 a Consiliului U.N.B.R. Decizia nr. 113/2014 (Regulamentul privind emiterea administrarea si utilizarea cardului de identitate CCBE Consiliul Barourilor Europene pentru legitimare de catre avocatii definitivi din Romania) Protocolul nr. 48025/2015 incheiat intre Ministerul Justitiei si U.N.B.R. privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciara in materie penala pentru prestarea in cadrul sistemului de ajutor public judiciar a serviciilor de asistenta judiciara si/sau reprezentare ori de asistenta extrajudiciara precum si pentru asigurarea serviciilor de asistenta judiciara privind accesul international la justitie in materie civila si cooperarea judiciara internationala in materie penala Regulamentul-cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar si de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice varianta republicata prin Hotararea nr. 98/2016 Hotararea nr. 97/2016 privind organizarea examenului de primire in profesie sesiunea septembrie 2016 ce stabileste aspecte privind perioada de inscriere si data sustinerii examenului centrele teritoriale desemnarea Comisiei nationale sau taxa de examen Hotararea nr. 525/2012 privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor. In culegere a fost inclusa si hotararea pronuntata in Cauza Mateescu contra Romaniei in care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o ingerinta in exercitarea dreptului reclamantului la respectarea vietii private prin interdictia de a exercita simultan profesiile de medic si de avocat. Toate actele normative din Legislatia profesiei de avocat sunt prezentate cu actualizarile publicate in Monitorul Oficial pana la data de 1 iulie 2016 si contin note de trimitere sau de redare a altor reglementari cum ar fi spre exemplu hotararile Consiliului U.N.B.R. care stabilesc contributiile si prestatiile de asigurari sociale valabile in anul 2016 tot in note sunt incluse si deciziile interpretative ale Consiliului.