Elemente de didactica a activitatilor de educare a limbajului – Angelica Hobjila

Elemente de didactica a activitatilor de educare a limbajului – Angelica Hobjila

34,32 lei

Detalii

Product Description

Din cuprins: Perspective asupra comunicarii Etapa prescolaritatii – premise psihopedagogice Finalitatile invatamantului prescolar/ activitatilor de educare alimbajului – perspectivaetapizanta Continuturi valorificate in activitatile de educare a limbajului in invatamantul prescolar Metode si procedee valorificabile in activitatile de educare a limbajului in ciclul prescolar Didactica textului nonliterar. Avand ca premisa o abordare nuantata – prin raportare la specificul prescolaritatii – a (auto) comunicarii si a coordonatelor educariiacesteia lucrarea Elemente de didactica a activitatilor de educare a limbajului se constituie pe de o parte intr-o incercare de deschidere/ redimensionare a perspectivei viitorilor/ actualilor educatori – prin ilustrarea unora dintre reperele teoretice si aplicative care definesc si individualizeaza activitatile de educare a limbajului la nivel preprimar. Prin maniera prezentarii/ delimitarii diferitelor continuturi abordabile in etapa prescolaritatii ca si prin sugestiile de ordin didactic asociate acestora lucrarea poate reprezenta un punct de plecare in pregatirea studentilor specializarii Pedagogia invatamantului primar si prescolar precum si un reper in formareacontinua a cadrelor didactice care profeseaza laacest nivel. Lucrarea se constituie intr-o elaborata prezentare a celor mai importante categorii implicate in intelegerea si explicarea activitatilor de educare a limbajului din perspectiva didactica aplicata la etapa prescolara. Lucrarea este bine structurata concisa cu resurse si sugestii bibliografice (atat la sfarsitul fiecarui capitol cat si la finalul cartii) ce indica o atenta analiza a subiectului luat in atentie. De asemenea este de remarcat grija pentru delimitari si definitii discutarea unor teme cheie ale didacticii precum idealuri obiective metode mijloace evaluare etc. prezenta tipologiilor. Prezentarea foarte concentrata succinta se va remarca in cadrul literaturii de specialitate constituindu-se intr-un ghid util in aceasta problematica in special pentru profesori metodisti educatori.