Contractele de intermediere – Andreea Stoican

Contractele de intermediere – Andreea Stoican

41,65 lei

Detalii

Product Description

Prin prezenta lucrare s-a realizat o analiza a institutiei intermedierii in mod cat mai corect si in ansamblul sau fara a fi bazata in exclusivitate pe dispozitiile Codului civil ci mai ales printr-o prezentare a modalitatilor practice de aplicare a institutiei raportat la intreaga legislatie nou-intrata in vigoare intre anii 2011-2014 fara a fi limitata la o simpla comparatie cu fostele dispozitii in materie. Printre obiectivele si beneficiile lucrarii se numara: analiza institutiei raportat la cazuri concrete pentru demonstrarea eficientei si justetei dispozitiilor Codului civil cu privire la intermediere oferirea unor propuneri de modificare a textelor legale prezentarea de modalitati de interpretare a unor situatii cu privire la care legiuitorul a omis sa se pronunte oferirea de solutii situatiilor in care legea tace clarificarea sensului avut in vedere de legiuitor raportat la sintagmele folosite de acesta fara a le defini emiterea de opinii proprii cu privire la anumite situatii reale sau potentiale ori chiar cu privire la unele solutii ale instantelor cu care autoarea nu a fost de acord oferirea de solutii practice pentru rezolvarea litigiilor si in domeniile care au suferit modificari in ultima perioada prin intrarea in vigoare a noilor dispozitii legale speciale precum si analizarea unor aspecte de ordin procedural si material.